Supervize

SUPERVIZE NA KURZECH LEKTORŮ / PORADÁCH MANAŽERŮ

Nejefektivnější zpětná vazba je práce s vlastní sebereflexí. Zaměřuji se proto na individuální práci se zaměstnanci, kteří se chtějí posunout ve svých dovednostech. Ať už lektorských nebo manažerských.

Supervize je další skvělý nástroj, jak získat podklad pro vlastní rozvoj. Ze supervize si zaměstnanec odnese rozvojový plán, na kterém chce pracovat a samozřejmě sadu nástrojů, aby svého plánu docílil.

2023 © MarketaPaulinova.cz | Všechna práva vyhrazena | Vytvořil Mějweb.cz